Doskonałość tworzą najlepsi ludzie. Idealny smak wymaga pasji połączonej z wiedzą. Uznanie dla naszej pracy widoczne jest zarówno w ilości odbiorców na całym świecie jak i przyznawanych wyróżnieniach, nagrodach i certyfikatach potwierdzających nasze dążenie do perfekcji smaku.

 

Certyfikacja
Republiki
Mołdawia
 
Certyfikacja
Rosyjskiej Federacji
ГОСТ Р
 
Międzynarodowy
standard
ISO 9001
Narodowe
certyfikaty
UkrSEPRO
Międzynarodowy
standard
ISO 22000
Standard
międzynarodowej firmy
“BUREAU VERITAS”